Banner Top

Obrazovna ustanova

JUSMŠ,,Vuksan Đukić,,

Mojkovac
Vuka Karadžića bb
050 472 380
050 472 380
Kratak opis djelatnosti
JUSMŠ,,Vuksan Đukić,, je jedina srednja škola u Mojkovcu. U školskoj 2017/18.godini realizuju se sljedeći obrazovni programi:
1.Opšta gimnazija
2.Ekonomski tehničar
3.Tehničar marketinga i trgovine
4.Turistički tehničar
5.Tehničar kulinarstva
6.Tehničar usluživanja
7.Kuvar
8.Konobar
Škola broji 335 učenika raspoređenih u 15 odjeljenja.
Učenici stručne škole dio praktične nastave obavljaju kod poslodavaca sa teritorije opštine Mojkovac sa kojima Škola ima potpisan Ugovor o saradnji.