Banner Top

DOO York Hotels & Resorts

03086968
06 mart 2017
Kolašin
Radoša Maškovića bb
068/471-374
 
Kratak opis djelatnosti
 
Sektori
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama