Banner Top

Obrazovanje - oglašene PONUDE

Podoblast / kvalifikacijeBroj učenikaTip angažmanaUstanova / Datum oglasaOglas br.
Turistički tehničar29Praktična nastava
13 februar 2018
847
Tehničar kulinarstva21Praktična nastava
13 februar 2018
846
Tehničar usluživanja15Praktična nastava
13 februar 2018
845
Kuvar14Praktična nastava
13 februar 2018
844
Konobar4Praktična nastava
13 februar 2018
843
67Profesionalna praksa
10 mart 2017
695
Tehničar kulinarstva15Praktična nastava
14 februar 2017
617
Tehničar usluživanja15Praktična nastava
14 februar 2017
616
Računovodstveni tehničar21Profesionalna praksa
14 februar 2017
615
Turistički tehničar28Profesionalna praksa
14 februar 2017
614
Tehničar kulinarstva35Profesionalna praksa
13 februar 2017
611
Tehničar usluživanja35Profesionalna praksa
13 februar 2017
610
Turistički tehničar82Profesionalna praksa
02 februar 2017
581
Tehničar prodaje57Profesionalna praksa
02 februar 2017
580
Konobar19Profesionalna praksa
02 februar 2017
579
Kuvar23Profesionalna praksa
02 februar 2017
578
Tehničar prodaje68Praktična nastava
02 februar 2017
577
Konobar28Praktična nastava
02 februar 2017
576
Kuvar34Praktična nastava
02 februar 2017
575
Prodavač61Profesionalna praksa
02 februar 2017
573
Tehničar prodaje115Profesionalna praksa
02 februar 2017
572
Turistički tehničar224Profesionalna praksa
02 februar 2017
571
Poslastičar28Profesionalna praksa
02 februar 2017
570
Kuvar97Profesionalna praksa
02 februar 2017
569
Tehničar kulinarstva220Profesionalna praksa
02 februar 2017
568