Banner Top

Obrazovna ustanova

JU SMŠ ,, Bratstvo-Jedinstvo" - Ulcinj

Ulcinj
Totoši bb
030411798
030401630
Naša škola je srednja mješovita škola, jer obrazuje različite obrazovne profile, kao što su: Gimnazija opšti smjer, turistički tehničar, ekonomski tehničar, elektroinstalater, frizer, konobar, kuvar, slastičar, instalater termičkih i rashladnih uređaja.
Saradnja sa privredom je od bitnog značaja za obrazovanje novog kadra koji će biti konkurentan na tržištu rada. U tom pravcu škola sarađuje sa firmama iz privatnog i društvenog sektora kao što su: D.O.O ,,Ulcinjska Rivjera" , DOO ,,Hoteli Albatros", DOO ,,Metiteran" , Hotel ,,Laguan", Hotel ,,Casablanca", Turistička organizacija Ulcinj i brojne druge turističke agencije i ugostiteljski objekti.