Banner Top

Privredni subjekat

Lighthouse of Montenegro doo

02770164
Herceg Novi
Norveska broj 2
068/889-057
Komapanija "Lighthouse of Montenegro" doo posluje od 2009. godine. Trenutno u okviru kompanije posluju tri objekta:

-Hotel Lighthouse koji se nalazi u Igalu
-Cafe poslasticarnica Gradska kafana koja se nalazi u Herceg Novom
-Cafe picerija Pasend koja se nalazi u Meljinama

Registrovana dijelatnost kompanije je pruzanje usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva.
 
Sektori
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama
Do sada smo imali pozitivnu saradnju sa JUSMŠ Ivan Goran Kovačić, po pitanju obavljanja prakse njihovih učenika u našem hotelu Lighthouse ( učenici koji idu u turističku školu) i saradnju vezano za naš objekat cafe posalsticarnice Gradska kafana( učenici koji pohadjau ugostiteljske skole). Takodje imamo uspjesnu saradnju sa JU Srednja Ekonomsko-ugostiteljska skola iz Nikšica sa kojom imamo uspostavljenu sardnju po pitanju obavljanja ljetnje prakse u nasem hotelu Lighthouse (ucenici ugostiteljskih skola)