Banner Top

Privredni subjekat

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" Igalo AD

Herceg Novi
Sava Ilića 5, Igalo
031 659018
 
Sektori
Zdravstvo i socijalna zaštita,Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama