Banner Top

Privredni subjekat

Aldi

02457873
Rožaje
ul.ibarska bb, Suho polje
067-552-908
Usluge hotelijerstva, trgovina na malo u čijem sastavu imamo više maloprodajnih mega, proizvodnja pekarskih proizvoda. Hotel Aldi raspolaže sa 36 ležaja u cijem sastavu se nalaze dvokrevetne sobe, sobe sa francuskim ležajem i dva apartmana. Pored toga Hotel raspolaže sa prekrasnim restoranom sa oko sto mjesta i banket salom čiji je kapacitet do hiljadu mjesta. Hotel Aldi raspolaže sa sto unutrašnjih parkin prostora.Hotel Aldi pored redovnih ugostiteljskih usluga za individualne goste pruža usluge za jela i pića za grupe aranžmane (turističke grupe, sportske ekipe) kao i usluge za porodična slavlja (rođendane, svadbe i dr) i usluge noćenja za naše goste.
 
Sektori
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama
Saradnja sa Srednjom stručnom školom Rožaje više od 10 godina